fbpx
Курс по Паневритмия

Дата

03 дек. 2022

Час

8:30 - 10:00

Курс по Паневритмия

„Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Великите души, които направляват света, ще ви чуят, като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие ще им поднесете ключа на това Учение, което носи мир в човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас и вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голяма­та заблуда. Тогава ще блесне светлината в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи, Великите души ще присадят дивия свят с калема на Любовта. Присаде­ният свят отвътре ще добие нова светлина и нов подем със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Бо­жествена Любов, от егоизъм към самопожертвувание. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била при слизането надолу – такава ще бъде и при възлизането нагоре според върте­нето на Земята.“ – Учителя

събота от 9:00 – 10:30ч.

Начална дата: 16.10.2021г. и дата за край на курса 19.03.2022г.

Вход свободен/дарение за залата

Водещ: Веселина Костадинова

Курсът е със записване на тел – 0876929359 “