fbpx
Сетивно развитие и активност на плода

Сетивно развитие и активност на плода

Screen Shot 2016-01-08 at 21.32.47   През първите три месеца плодът е почти непрекъснато активен. Средната продължителност на моментите, в които той е неподвижен е от 2 до 6 минути и никога повече от 13 минути.

   Второто тримесечие активността е вече по-сдържана, но по-координирана и вече се организира по цикличен начин.

“Последните три месеца вече има нещо като организация на дейностите, вече описвани като поведения. Детето се премества доброволно , понякога за да отговори на тактилния призив на своите родители, което говори за определена сензорно-двигателна координация в услуга на едно желание за общуване.” Сетивните органи и съответстващите им мозъчни центрове са на своето място от края на ембрионалния период към третия месец от вътреутробния живот. Оттук нататък те се развиват и усъвършенстват не само сопред генетичната си програма, но и според качеството на интензитета и стимулациите, които идват отвън. В периода на вътреутробния живот петте сетива долавят информацията от външния свят такава, каквато тя прониква в утробата на майката.

Нека проследим развитието на сетивата така, както ги знаем до момента от науката.

    Хиляди години мистерията по възникването на живота е била скрита за човешките очи. Какво се е случвало вътре в утробата на майката, как точно се е развивал живота преди неговото раждане, е било неизвестно. Напоследък, обаче, с въвеждането на ултразвуковата камера и Кирлияновата фотография, както и на други най-нови апаратурни методики за следене на живота на ембриона, този вътрешен свят бавно започва да се открива за окото на наблюдателя.

       Наблюденията показват, че вътре в утробата плодът реагира на различни стимули, идещи    от околната среда под формата на звуци и светлини. И не само реагира, но и използва получената информация за своето съграждане. Сетивата работят, носят информация, оказват въздействие върху другите органи и системи. Така например, музикалното въздействие върху слуха, оказва влияние върху сърцебиенето на плода, което може да се измери.

 Screen Shot 2016-01-08 at 21.32.59