fbpx
Препоръки на СЗО по отношение на раждането и примерен родилен план

Препоръки на СЗО по отношение на раждането и примерен родилен план

Препоръки на Световната Здравна Организация по отношение на раждането – взети от доклада по технологии в раждането, публикуван от СЗО, април 1985 г. Копие от доклада може да се получи  в Европейското Регионално бюро на СЗО:
WHO Regional Office for Europe, 8 Scherflgavej, Copenhagen, Denmark.

Представените 16 основни препоръки са основани на принципа, че всяка жена има неотменимо право да получи съответната пренатална помощ; че жената играе централна роля във всички аспекти на тази помощ, включително и участие в планирането, провеждането и оценката на тази помощ и че социалните, емоционалните и психологически фактори се явяват решаващи в концепцията и осъществяването й. С пожелание тези препоръки да станат част от нашата българска действителност:

1. Обществото следва да бъде информирано за различните методи, спомагащи раждането, за да може жената да избере това, което тя предпочита.

2. Необходимо е да се обучават професионални акушерки, които да консултират и подпомагат  жената по време на бременността, раждането и следродилния период.

 3. Информацията за извършените раждания в болницата – процента на Цезаровите сечения, честотата  на допълнителните интервенции и т.н.,  трябва да се съобщава на населението, което е обслужвано от дадената болница.

 4. В нито един географски регион не съществува основание за това честотата на Цезаровите Сечения да бъде повече от 10-15% ( за сравнение, В България вървим към 30-40 %).

5. Отсъства доказателство за това, че при предходно раждане с Цезарово сечение, след това винаги трябва да се ражда секцио. Препоръчително е естественото раждане, когато има възможност да се окаже спешна медицинска помощ при случай на усложнение.

6. Отсъства доказателство, че използването на мониторинг по време на раждането влияе положително върху изхода на раждането.

7. Отсъстват показания за необходимостта от клизмата преди раждането.

8. Бременните жени НЕ ТРЯБВА да се слагат по гръб по време на първия етап от раждането. Добре е да се стимулират да ходят и да се движат между контракциите, като всяка жена трябва сама да избира позата, в която и е удобно да ражда.

9. Не е оправдано систематичното използване на епизотомията ( срязването на перинеума за разширяване на вагиналния отвор – имайте предвид, че това в нашите болници се прави от 70 до 80%!!).

10. Не трябва раждането да се стимулира хормонално за удобство на медицинския персонал, а само в случаи на особени медицински показания. Нито един географски район не трябва да има стимулирано раждане, надвишаващ 10%. (за сравнение, в българските болници вървим към 80%) .

11. По време на раждането трябва да се избягва стандартния прием на анастезиращи препарати, освен в случаите на специфични усложнения.

12. Нарочното спукване на околоплодния мехур научно не е оправдано.

13. Ако новороденото е здраво, то трябва да остане с майката при всички случаи, когато състоянието и на двамата го позволява. Нито един процес на наблюдение над бебето на оправдава държането му отделно от майката.

14. Необходимо е да се поощрява незабавното засукване и кърмене, още преди напускането на родилния дом.

15. Трябва да се поощряват онези форми на акушерска помощ, които разумно използват технологията и които са изработили у своите служители чувство на уважение към емоционалните, психологически и социални аспекти на раждането. Този вид служби трябва да се поддържат като модели за подход в другите центрове и като цяло в концепцията на акушерската помощ в национален мащаб;

16. Правителствените органи трябва да разработят и приемат постановление, което да разрешава използването на нови технологии при раждането само след тяхната щателна проверка и оценка.

ПРЕДВИД ВСИЧКО КАЗАНО ДОТУК, ИМАТЕ ПРАВО ДА ОБСЪДИТЕ С ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ЕКИП НАЧИНА ПО КОЙТО ИСКАТЕ ДА ПРОТЕЧЕ ВАШЕТО РАЖДАНЕ. В много страни по света е прието да се обсъжда предварително избран план за раждането, като майката заявява какво иска и какво избира, съобразно нейните разбирания и предпочитания. ЕТО ЕДИН ПРИМЕРЕН ПЛАН-СТРАТЕГИЯ, който е съобразен с принципите на естественото активно раждане:

 • Свобода на движенията по време на първия етап
 • Без изкуствени стимуланти (питоцин)
 • Без упойка ( подлежи на коментар)
 • Без предварително спукване на мехура (ако се налага вагинален преглед да е много внимателен)
 • Присъствие на близък през цялото време
 • Използване на вана, душ
 • Създаване на спокойна, интимна среда
 • Избор на поза за раждането
 • Масаж на перинеума, подръжка, топли компреси, а не епизотомия
 • Бащата да поеме детето, да го сложи на корема на майката,  той да пререже пъпната връв и то когато спре да пулсира
 • Детето да се сложи на гърда, за да стимулира отделянето на плацентата по естествен път, да не се използва метердин или издърпване чрез пъпната връв;

СЛЕД РАЖДАНЕТО

 • Майката и детето да са заедно
 • Ако трябва детето да минава през процедури , да е в присъствието на бащата или майката
 • Вместо кувьоз – на гърдата на майката , загърнато
 • Къпане не под течаща вода, а във ваничка – от родителите
 • Само кърмене – никаква вода и дохранване с мляко

Ако нещата не се случват според плана, да се участва в избора на решения, да има приемане и гъвкавост!