fbpx
Наталйога

Книга-Дневник „Докато аз и ти сме Едно“

Това е книга – дневник, чиято основна цел е да съпътства бременната жена в уникалния процес по съ-творяване на новия живот. На страниците ѝ бъдещата майка ще може да проследи развитието на бебето – седмица по седмица. Ще открие полезна информация, идеи, творчески задачи и упражнения, които ще ѝ помогнат да изгради силна духовна връзка с нероденото си дете.  Ще се научи да трансформира негативните навици, мисли и емоции и така ще помогне за изграждането на благороден характер в своето дете. Ще се подготви – физически и емоционално – за кулминацията на тези девет месеца – раждането.

Съчетала знанието на Запада с мъдростта на Изтока, този необикновена книга приканва бременната жена да участва съзнателно в най-голямото чудо – сътворяването на живота. Специално създадена да я съпътства в процеса на превръщането ѝ в майка, тя ще ѝ помогне да преживее и съхрани най-вълшебното време – когато тя и бебето са едно.Представянето на книгата „Докато аз и ти сме Едно“ по телевизия Bulgaria On Air


Авторката Росица Божкова-Михайлова е майка на три деца, психолог, йога инструктор и дула, фасилитатор на групи за себеразвитие и курсове за бременността и раждането. Книгата е плод е на десетгодишна опитност в работата ѝ с бъдещите майки, като синтез на техните въпроси, търсения и нужди.

„Интересите ми към Източните учения са ме съпътствали още от времето, в което започнах да си задавам въпросите: „Защо съм тук? Какъв е смисълът на човешкия живот? Какво е човекът?“.

С йога се запознах по-обстойно през 1997 г., като постепенно тя се превърна в стил на живот и ме преведе през различни посвещения и практики, както и отвори възприятията ми за мъдростта на Изтока изобщо. Същевременно, след първата ми специалност по българска филология, завърших и психология, като се насочих към пренаталната и перинатална психология, на които бе посветена и дипломната ми работа. Как майката въздейства на растящото в утробата ù дете, будеше не само теоретичен, но и чисто практически интерес, особено след като разбрах, че самата аз ще ставам майка. Тогава дойде време да приложа на практика всички онези безценни съвети, идващи от Изтока и Запада, и те дадоха чудесен резултат. По-късно, бременна с второто и третото си дете, пожелах да споделя и с други жени тези знания и така възникна курсът „Носещи живот“ (съставен на основата на йога и психология), през който за десет години преминаха около две хиляди жени. Същевременно продължавах обученията си на семинари, курсове и конференции, докосвайки се до най-добрите практики по света, свързани с бременността и раждането, като се обучих и за инструктор по раждане и дула, както и за фасилитатор по семейни констелации, като допълнителен поглед върху семейната система. Провела съм и хиляди лични консултации при проблеми със зачеването или с бременността, както и за справяне със страховете, свързани с раждането, както и за подготовка за очакваното събитие.

С тази книга давам най-ценното от опита си, вдъхновена от чудесните резултати, проверени във времето.

Днес, когато се огледам в очите на децата ми, с благодарност виждам, че има смисъл това знание да се предава нататък!

И нека плодовете се множат с времето!“

Росица (Пурна, Ука)


От тук можете да изтеглите безплатното приложение към книгата

СЪЗНАТЕЛНА БРЕМЕННОСТ
(откъс)

Целта на този дневник – пътеводител е да ти помогне по пътя към новия живот, който идва. Нов живот не само за бебето, което носиш в себе си, но и за теб като негова майка. Майката не е само жената, която задоволява физическите нужди на детето, но и тази, която му предава своите емоционални модели, формира характера и ценностите му. От теб зависи какъв ще е емоционалният фон, който то ще попие още от утробата и в първите си най-важни години. Твоите преживявания, докато си бременна, ще повлияят на начина, по който то ще възприема света…


Вече е научно доказано, че генетичните отпечатъци се дооформят чрез преживяванията в утробата. Целта на този дневник е да те води към едно по-качествено осъзнаване на живота ти, на мечтите, надеждите и чувствата ти. На самия процес по превръщането ти в майка. Да осветиш и трансформираш съзнателните и подсъзнателни мисловни модели, е истински дар не само за теб, но и за детето, което носиш в себе си!


Общоизвестен факт е, че спокойната бременност е гарант за появата на спокойно бебе, но колко жени наистина знаят как да бъде бременността им спокойна? Никой не може да контролира обстоятелствата и често ежедневните грижи, задачи и тревоги почти не оставят време за преживяването на чувството на благополучие и вътрешна хармония, които влияят благотворно на развиващото се в утробата бебе. Попълвайки този дневник, ще разбереш как да насочваш преживяванията си в посоката, в която желаеш, и как да дариш благороден характер на идващия чрез теб човек.


На страниците на този дневник ще разбереш много за себе си и ще се научиш как да трансформираш негативните навици, емоции и мисли в градивни и позитивни. Ще се научиш как да използваш времето си по най-добрия начин, за да създадеш преживявания, чиито благоприятен ефект тепърва ще виждаш в годините през очите на твоето израстващо дете. Освен конкретните упражнения, тук ще може да записваш и своите размисли, впечатления и прозрения. Така след години ще можеш да ги съпоставиш с вече проявения му характер. Моите лични наблюдения (както над моите деца, така и над онези, чиито майки участваха в пренаталните курсове, в които работехме по метода, описан по-нататък) несъмнено показват колко голяма е практическата полза на съзнателното отношение към бременността. Работата в този дневник е насочена и към подготовката за кулминацията на тези девет месеца – раждането. Ще обърнем внимание не само на физическата, но и на психоемоционалната подготовка за този важен момент. То не е само физически акт, а естествен психо-физиологичен процес, който се регулира от хормоналната система, а тя, на свой ред, е пряко зависима от емоциите. Затова всички упражнения, които са насочени към работа с емоциите и по-специално към страха, оказват влияние и върху раждането.


Последната част е ориентирана към физическата подготовка за раждането – пози, движения, звуци, дишане, основни насоки, благоприятни условия и практически препоръки. Тази част е вдъхновена от мисълта на Мишел Оден: „Да излекуваме планетата, като излекуваме раждането“. Моето най-искрено желание е да ти помогна лично да преживееш дълбокия ù смисъл и да го претвориш в живота, който покълва в теб!


КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ДНЕВНИК?

Всяка седмица от бременността на жената е обособена като отделна глава и включва:

  • Развитие на плода – поглед в утробата: развитие на органи и сетива; растеж.
  • Полезна информация – научни изследвания и духовни препратки, интересни факти и размишления.
  • Любопитни факти – Знаеш ли, че…?
  • Упражнения за съответния период – подходящи за подобряване на физическото, емоционалното и менталното състояние.
  • Творческа работа – писане, рисуване, снимки, наблюдения, размишления, творчество.

Информацията, която ще намерите тук, е събирана от различни източници – древни и съвременни, източни и западни. Дошло е време за среща между онова, което новите научни открития на квантовата физика, древните учения на Изтока и психологическите проучвания на Запада имат да си кажат за ембрионалния стадий на човека. Авторката успява да примири източното и западното виждане, за да помогне на бременната жена да получи най-доброто от двата свята