Семейни констелации

88.00 лв.

Един от най-новите методи за изследване на скритите полета в човешката душа, констелациите добиват все по-голяма популярност и широка функционалност. Все повече хора ги изпозват за разрешаването на проблеми от всякакъв характер – от училищни спорове, до съдебни дела. Все още обаче, тяхното главно предназначение е да лекуват семейната душа и да ни освобождават от товарите на предците, които неосъзнато носим като свои собствени.

Категория:

Описание

Семейните констелации правят видими невидимите идентификации и вплитания с товарите на нашите предци и когато с благодарност ги осъзнаем и прекъснем в полето на констелациите, можем да освободим потенциала си и да сътворим собствения си живот и съдба.

С този формат можем да надникнем в движещите сили на душата отвъд предположенията на ума и ако ни се даде да видим корена на поставения проблем – да го освободим. Понякога виждането на истината може да ни направи свободни, друг път тази картина има нужда да се разгърне във времето, докато решението дойде.


Важно да се знае:

Констелациите са групова практика, в която други (обикновено непознати) хора поемат да играят ( представляват ) вас и хората от вашето семейство, според избраната тема. Не е нужно да знаят нещо предварително за вас и проблема, който поставяте, за да разгърнат точната картина на вътрешната реалност. Този феномен макар да не е намерил своето научно обяснение (освен в квантовата физика и огледалните неврони) дава великолепни практически резултати.