Цени

Всички редовни часове – Йога, Тай чи, Танци и други от графика – 60-90 минути – 12 лв.


Начална консултация с Роси (Ука) – 1 час – 40 лв.

Регресия – около 2 часа – 50 лв.

Семейна констелация – около 2,30 часа – 88 лв.

Заключителна консултация – безплатна като част от програма “Живей себе си”

Програма “Живей себе си” – пакетна цена 160 лв., което включва изброените по-горе


Психологическа консултация – 1 час – 40 лв.

Human Design – 1 час – 80 лв.

Участие в семейна констелация като представител – безплатно

Карти и абонаменти

55 лв. за 5 посещения  (без ограничение в месеца)

100 лв. за 10 посещения (без ограничение в месеца)

В студио Янтра работим както с карти на Multisport, така и с карти Sodexo

Отчитането на тези карти се извършва преди началото на часа с представяне на документ за самоличност. Моля имайте предвид, че при закъснение или забравяне да представите картата за отчитане преди началото на практиката, ще се наложи да заплатите стойността на практиката. Съветваме ви да идвате 10-15 минути преди началото на часовете.