Преди раждането и след смъртта – eтюдни констелации с Ука (Роси)

В този формат ще изследваме една много интересна и трудно достъпна за нас област,в която ще се свържем със спиралата на времето отпреди раждането ни в този живот.

Четири са секторите, които ще изследваме – Духовния свят, в който пребиваваме в единство с Цялото, Плановия отдел, където избираме родителите, семейството и  обстоятелствата на предстоящия ни живот, Жизнения път от раждането до смъртта и Чистилището, етапа в който преживяваме есенцията на взетите и невзети уроци.

С помощта на етюдните констелации ще се опитаме да прогледнем през мистичния воал на душата, да се докоснем   до енергията на Дома и да се свържем със същността си.

Желателно е предварителното записване!

Обмен :30 лв., програма “Доведи приятел” и членове на клуба 20 лв.

 

Водещ Ука

 

Повече за етюдните констелации от водещата, Росица Божкова (Ука):

Освен класическите семейни констелации, напоследък развивам един много инстересен жанр, който нарекох „Етюдни констелации“. Засега с него може да се запознаете предимно в петък вечер, когато в кратък формат всеки участник може да направи своя кратка констелация с предварително обявена тема.

С този формат можем да надникнем в движещите сили на душата отвъд предположенията на ума и ако ни се даде да видим корена на поставения проблем – да го освободим. Понякога виждането на истината може да ни направи свободни, друг път тази картина има нужда да се разгърне във времето, докато решението дойде.

Важно да се знае:

Констелациите са групова практика, в която други (обикновено непознати) хора поемат да играят ( представляват ) вас и хората от вашето семейство, според избраната тема. Не е нужно да знаят нещо предварително за вас и проблема, който поставяте, за да разгърнат точната картина на вътрешната реалност. Този феномен макар да не е намерил своето научно обяснение (освен в квантовата физика и огледалните неврони) дава велиполепни практически резултати.

През преживяванията на представителите можем да разпознаем себе си, своите вътрешни гласове или пък гласовете на майка си и баща си, на свои роднини и близки, замесени по неочакван начин във вътрешната картина, която носим.

Да бъдещ представител е умение, което всеки човек носи като потенциал, но така също е и умение, което се развива. В началото може да ви е трудно да поставите граница между своите преживявания и тези на някой друг, чиято роля сте приел да играете, но с опита идва и увереността и ясното разграничаване.

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.

Comments are closed.