Най-често срещаните грешки при възпитанието на детето от 0 до 7 години

Тази лекция е предназначена за онези родители, които биха искали да възпитат свободни и уверени в себе си деца и които искат да преустановят предаваните от поколения наред модели на страх, вина, срам и гняв като основни механизми на възпитанието.

Ще говорим  за:

връзката между формирането на първа, втора и трета чакра и най-ранните впечатления от света;

– първи базисни матрици на психологическия опит;

– какви са основните травми, които пораждат страх, вина, срам и гняв и как ние като родители да работим с тях, за да не ги прехвърляме на децата си;

– основни периоди и особености на развитието от 0 до 6 месеца; от 6 месеца до 2 години; от 2 до 4 години и от 4 до 7 години;

– какво да правим и какво да избягваме в тези периоди;

– как да възпитаваме емоционална интелигентност в себе си и децета си;

Лектор: Росица Божкова – психолог, автор на “Докато Аз и Ти сме едно”

Цена:15лева, за двама родители -20лв.

За записване и повече информация: пишете ни на info@natalyoga.net

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.