Игралня за мами и проходили бебоци с Ния и Саши

В този забавен формат сме отворили пространството за общуване, йога, обмяна на опит и пълноценно време за себе си и за своите изследващи света деца. Часът е идеален за онези от вас, които търсят добра среда за пълноценно прекарано време с щъкащите малчугани. Ще ви даде възможност да споделите етапите, през които минавате, както и да оставите децата да общуват по между си в изследване на пространството, докато вие се раздвижвате с йога.

Цена 10 лева

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.

Comments are closed.