fbpx
Наталйога

Астрологични консултации

За мен /Ивайло Добрев:

Занимавам се с Астрология, като интересите ми са насочени по-специално към нейната психологическа и холистична част, както и към Mедицинската, Kармичната, и Eзотерична такава. Астрологията е Език. Добрият превод от езика на Звездите(макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в които да упражним нашата Лична Воля.

Наталната Карта (Хороскоп), представлява Пътна Карта, която сме си начертали преди да слезем в това земно въплъщение, и която може да ни послужи за насока, да ни припомни каква именно е целта, мотивацията на нашето настоящо въплъщение, и как можем да изпълним тази цел най-добре с оглед развитието на Душата. Тази „Пътна Карта” съдържа указания за вероятното състояние на настилките по пътищата, през които ще преминем, за пътните знаци, които указват: „Внимание, остър завой!”, „Тук пътят се разклонява надясно”, „Внимание, задънена улица!”, „Бензиностания след 5км.”, „ Кръстовище”, „Внимание, нерегулиран път”„ Внимание, Пътят е в ремонт”, „Ограничение на скоростта 50км.”, „Път с Предимство”, „Ново приятелство.”, „Внимание, всяко невнимание води към…” и т.н.

Науката за Звездите е моя страст, Изкуството на интерпретирането й ми носи радост. Добре дошли сте да се потопим заедно в Нея, и да предприемем едно пътуване към вашата Звездна, пътна карта.


Рожден Хороскоп

Изготвянето на Натална Карта – Хороскоп включва запознаване с основите тенденции в житейската програма на конкретния индивид вложена в него от момента на раждането му. Освен тенденциите, интерпретацията на Наталната карта съдържа  ръководството за управлението на емоционално-менталните полета, както и указва посоката към която човек трябва да се движи в настоящото си прераждане, развивайки и усъвършенствайки своите дарби и таланти,  посредством съзнателно упражняване на личната си воля. Тя включва и поглед към миналите/успоредни прераждания, както и кармичните уроци, които душата е натрупала като опитности изследвайки параметрите на житейските обстоятелства. Тези кармични особености дават ключът, посочват причината за някои енергийни натоварвания в системата на настоящото прераждане, които имат нужда от осветляване. Да имаш подобно указание за ползване на себе си, означава да чуеш Езикът, Гласът на собствената си Душа, на Съдбата, с нейните здраво завързани и свободно веещи се краища. То е и безценен инструмент, чиято полезност се състои от една страна в конкретиката, от друга – в многообразието от перспективи, които се откриват пред индивида заявил услугата.


Партньорски Хороскоп 

Синастрията е метод чрез, който посредством наслагването на две карти една върху друга се виждат потенциалите на отношенията, обменът между потребностите на двете личности и Пътят на техните Души, пресечните точки, конфликтни зони, конкретните взаимодействия, груповата етика на двойката, методът предлага щателно разглеждане на „Тялото на Партньорството”.  Синастрията спомага за вникване в отношенията, като дава една по-широка перспектива на разглежданите до момента обстоятелства възникнали в партньорството.


Медицински Хороскоп

Изготвянето на Медицински Хороскоп представлява карта, която съдържа превантивните мерки, посочва слабите звена в психофизичната структура на организма, спомага за намирането на причините на заболяванията от гледна точка на Божествения Закон. Според теорията на Астроанатомията разположението на планетите в момента на раждането така организират астралното тяло, че то се превръща в приемно устройство на енергията, изходяща от определени планети. Планетарната енергия, достигайки рецепторите на астралното тяло, може да въздейства на физическия организъм , тъй като човек обладава собствено електромагнитно поле, образуващо се вследствие на биохимичните процеси, свързани с неговата обмяна на веществата. От гледна точка на Медицинската Астрология, това резултатно електромагнитно взаимодействие определя предразположеността към болести и физическа слабост. Болестите на човека и неговите слабости се проявяват в зависимост от вечно променящата се магнитна взаимовръзка между Земята, Космоса и предразположеността, фиксирана в неговата рождена карта. Основната  функция на Медицинската Астрологията  е – да предупреди за възникването на болест в определени периоди от живота, когато според хороскопа това е най-вероятно, да изясни причините за вече появилата се такава и да посочи причините, както и пътят за най-бързо възстановяване.


Годишен Прочит

Годишната прогноза съдържа насоки относно моментното влияние на планетарните конфигурации върху Рождена Карта и импулсите, които това влияние изпраща към Индивида . Тя е като часовник, който показва кога за какво е време през годината. „Какво се задава” във всяка една житейска сфера – партньорства, дом, професионална изява, близко обкръжение, дълги и кратки пътувания, лични финанси, здраве и т.н.


Бизнес Хороскоп 

Бизнес Хороскопът разглежда фирмата, организацията, сдружението, като живи същества. Изготвянето на такъв тип хороскоп е изключително полезно, тъй като посочва слабите места в това „живо същество”, неговите силни страни – дарби и таланти, неговата Съзнателна Природа, Подсъзнателна такава, както и Целта и посоката, която То трябва да следва, за да се развива. Дава информация за инструментите, които биха били полезни, за служителите и тяхното състояние (от какви служители има нужда фирмата, организацията, сдружението), за финансовото състояние и от какво биха се печелили доходи за фирмата, какви съдружия са подходящи и т.н. 


Числово-астрологична интерпретация на името

Името на Човек е ключ към неговата персоналност, съдържащ енергийно-вибрационен код. При изричането и активирането му той привлича определен вид сили и структури. Ние сме в състояние да променим този код по свое желание, като изявим предпочитание какво да вложим в него и какви сили да действат и се изявяват в света чрез това утвърждение. На всяка буква отговаря определена Планета, всяка Планета изявява определена природа и качество, всяка природа и качество привличат, създават конкретна реалност. Избирайки вибрационна честота на името си ние всъщност избираме коя конкретна реалност да преживяваме. В много духовни пътеки последователите се посвещават с имена, които носят семето на най-големият им потенциал, който те трябва да развият.

 Личното име съдържа информация за дарбите и талантите на личността.

Презимето дава информация за енергийното наследство на бащата.

Фамилното – за енергийното наследство на рода.

Събрани заедно те формират нашия енергиен подпис.


Тази консултация е подходяща за:

  • Хора, които искат да сменят името си или да разберат какво привличат със своето.
  • Бъдещи родители, които искат да изберат подходящо име за рожбата си.
  • Избиране на име за вашата Фирма.
  • Бъдещи булки, които искат да разбера какъв заряд носи фамилното име на бъдещия им съпруг. 

Ценоразпис в лева : Рожден – 80, Синастрия – 100, Медицински –100,  Годишен – 80, Бизнес – 100