Хюмън дизайн на новите хора – децата Генератори – 10 май от 15:30 до 17:00ч

През март представихме системата Хюман Дизайн, как тя ни помага да опознаем по-добре себе си и децата си и съответно как да осигурим по-добра грижа и възпитание в съответствие с персоналните потребности на всяко дете. Сега ни предстои да обогатим познанията си и да открием полезните за всеки от нас практики като разгледаме детайлите за различните типове деца според класификацията в Хюман Дизайн. Ще сформираме малки групи (3-5 майки), така че да имаме възможност да работим индивидуално и същевременно да споделим специфичен опит. Започваме с типа Генератор. Онези от вас, които не знаят типа на детето/децата си, може да изпратят по имейл следните данни: име на детето, дата, час и място на раждане. Останалите може директно да заявят желанието си за участие на същия имейл. В случай че не сте посетили първата лекция, не се тревожете – в началото на всяка такава среща сме предвидили уводна част, която ще ви даде нужната информация за индивидуалното участие.

Водеща: Лилия Манолова – специалист в сферата на Хюман Дизайн, преминала е няколко нива на обучение към Международното училище по дизайн на човека (International Human Design School) – единствената институция, издаваща сертификати в тази област. Лили е изкарала и няколко специфични курса касаещи конкретни Хюман Дизайн теми и продължава да усъвършенства познанията си с участия в други тематични курсове, лекции и по-високи нива на обучение. Лили е и част от екипа на студио „Янтра“ с фокус върху йога за бременни и йога за мама и бебе.

За записване, моля пишете на: info@natalyoga.net

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.

Comments are closed.