Игралня за мами и проходили бебоци с Ния и Саши

Този час не точно йога за мама и бебе, тъй като това би било амбициозно заглавие:) След прохождане, бебеоците имат свое мнение за това какво искат да видят, пипнат и достигнат. В това време заедно ще общуваме, ще играем и ще се учим един от друг. На помощ ще поканим йога, приказки, игри и добро настроение.

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.

Comments are closed